aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libnitrokey-v3.4/libnitrokey/stick20_commands.h
Commit message (Expand)AuthorAge
* Update to libnitrokey v3.4v3.4.0Robin Krahl2018-12-10