aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libnitrokey-v3.3/libnitrokey
Commit message (Expand)AuthorAge
* Update to libnitrokey v3.4v3.4.0Robin Krahl2018-12-10
* Use Git tag in libnitrokey directory nameRobin Krahl2018-07-05